Fiind cel mai sensibil segment al societăţii, tineretul are mereu nevoie de atenţie, ocrotire şi susţinere, totodată ei sunt  acele forţe dornice de participare şi promovare a celor mai frumoase valori.

Tinerii din Republica Moldova, din raionul Ungheni ,au jucat şi continuă să joace un rol important la dezvoltarea cursului democratic şi european al Republicii Moldova.

Apreciem la justa valoare energia şi potenţialul creator al tinerilor. Din acest motiv, vom susţine mereu tinerii întreprinzători în lansarea şi dezvoltarea propriilor afaceri, să stimulăm angajarea tinerilor în cîmpul muncii, să asigurăm accesul tinerilor la servicii de educaţie şi de informare de calitate şi să promovăm voluntariatul în rîndul tinerilor.

Cu această deosebită ocazie, în numele Consiliului raional Ungheni şi al meu personal, permiteţi-mi să vă aduc cele mai frumoase urări de sănătate şi noi performanţe. Vă îndemnăm să fiţi la fel de ingenioşi, plini de entuziasm, optimişti şi încrezuţi în propriile forţe, căci schimbarea  spre bine se va produce bineînţeles cu implicarea reciprocă şi în comun cu Voi!

 

Cu profund respect

Preşedintele raionului Ungheni       Ludmila GUZUN