“Pe lîngă plopii fără soţ
Adesea am trecut;
Mă cunoşteau vecinii toţi-
Tu nu m-ai cunoscut…”

 

 

Versurile lui Eminescu răsună deja  de decenii şi trezesc în fiecare din noi emoţii sublime de frumos, de infinit.

  

Anul acesta comemorăm 125 de ani de la trecerea in etern a marelui poet. Cu această ocazie, sîmbătă 14 iunie, la Ungheni am avut ca oaspeţi Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA), cu rol însemnat în emanciparea culturală și politică a românilor de pretutindeni.

Membrii Asociaţiunii au avut ca scop anul acesta prezenţa la inaugurarea bustului lui Eminescu de la Orhei, dar traseul era bine stabilit pentru a face popas şi la Ungheni. Din cadrul Asociaţiunii fac parte perosane din diferite domenii de activitate: scriitori, poeţi, oameni de cultură, medici, poliţieni, toţi cu aceaşi dragoste de cultură uniţi şi toţi cu acelaşi scop: promovarea şi susţinerea culturii româneşti şi a “daniilor Eminesciene”.

  

La eveniment au fost prezenţi vicepreşedintele raionului Ungheni dna Iulia Pancu împreună cu colectivul Consiliului raional Ungheni, primarul oraşului Ungheni dl Alexandru Ambros, şefi ai serviciilor desconcentrate şi descentralizate din oraşul Ungheni, elevi, copii şi părinţi.

 

 

Au fost recitate poezii, cîntate doine, aduse omagii lui Eminescu care, este nemuritor şi care este însăşi întruchiparea neamului român.

 

 

 

Opera lui Mihai EMINESCU rămîne actuală și din ea avem și astăzi ce învăța. Mihai EMINESCU a fost, este și va fi cel mai mare poet al neamului nostru, care, dincolo de poezie, proză, publicistică, a fost un profet care s-a exprimat în privința mai multor evenimente, inclusiv politice. Numele lui Eminescu este numele pe care trebuie să-l rostim cu demnitate, mîndrie şi onor.”

 

În final au fost depuse flori la bustul celei mai mare poet al neamului.