Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

IMSP SR Ungheni cu sediul or.Ungheni, str.Națională, 37, anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante:

Denumirea funcţiei vacante pentru concurs Numărul de unităţi vacante Data limită de depunere a dosarului pentru concurs
 medic neonatolog 3 31 martie 2017
medic anesteziolog reanimatolog 2 31 martie 2017
 medic internist(Departamentul de urgență) 4 31 martie 2017
medic  internist (spitalul Cornești) 1 31 martie 2017
medic fizioterapeut 1 31 martie 2017
medic imagist radiolog 2 31 martie 2017
medic imagist sonografist 1 31 martie 2017
medic cardiolog 1 31 martie 2017
medic psihonarcolog 1 31 martie 2017
medic neurolog p/maturi 2 31 martie 2017
farmacist laborant 1 31 martie 2017
 medic infecționist (temporar vacant) 1 31 martie 2017
  medic audit intern 1 31 martie 2017
 moașă 2 31 martie 2017
medic reabilitolog(temporar vacant) 1 31 martie 2017
șef secție obstetrica 1 31 martie 2017
 laborant cu studii superioare 1  15 februarie 2017
sef sectie filala Sculeni 0,5 unitate 1 15 februarie 2017

 

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii în domeniu.

La înscrierea pentru concurs candidații depun un dosar care include următoarele acte:

  • cererea pentru participare la concurs cu menționarea postului;
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri
  • copia carnetului de muncă;
  • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • curriculum vitae;
  •  referințe de la locurile anterioare de lucru

 

Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarul necesită a fi depus la Secția Resurse umane, IMSP SR Ungheni.

 

Pentru informații suplimentare: tel.0-236-2-25-82, http://sr-ungheni.ms.md/