Dascăli, elevi şi parinţi au fost adunaţi laolaltă de clinchetul clopoţelului pentru a păşi curajos pe tărîmul cunoştinţelor: