Ungheni, 31 ianuarie 2014 – Președintele raionului Ungheni a convocat membrii Comisiei raionale pentru situaţii excepţionale.

În cadrul şedinţei au fost examinate 5 chestiuni pe ordinea de zi:

Cu privire la ordinea de înştiinţare şi adunare a Comisiei raionale pentru situaţii excepţonale.

Raportor : Oleg Blişceac, şef Direcţiei Situaţii Excepţionale Ungheni

Cu privire la Decizia Comisiei pentru situaţii excepţionale a Republicii Moldova din 21.01.2014

Cu privire la acţiunile întreprinse de către conducătorii serviciilor de pregătire permanent în vederea asigurării condiţiilor necesare pentru axctivitatea normal în condiţiile timpului de afară.

Preşedintele raionului a solicitat ca fiecare membru să se expună exhaustiv la situaţia din raion la moment.

Ion Vişinevschi, director SRL Ungheni Gaz, a informat că probleme la acest capitol la moment nu există, în caz de necesitate sunt pregătiţi şi au şi un echipaj care poate interveni non-stop pentru a înlătura orce situaţie de risc pe acest segment.

Iurie Ciocan director SA Red Nord, filiala Ungheni la fel a declarat că nu există probleme sau careva incidente, de fapt au fost înregistrate pe perioada cînd s-a depus chiciura. Problemele au fost înregistrate în zonele înalte ale raionului regiunea or. Corneşti şi s. Rădenii Vechi, dar imediat s-a intervenit.

Leonid Morcov, director SA Drumuri – Străşeni filial Ungheni, a informat că la moment se circulă în regim de iarnă, toate drumurile naţionale şi cele locale sunt practicabile.

După care s-a discutat despre îndeplinirea planului de lichidarea a neajunsurilor depistate în urma controlului complex la protecţia civilă a raionului Ungheni.

        În final cei prezenţi au propus spre aprobare planul de activitate al Comisiei rationale pentru situaţii excepţionale pentru anul 2014.

Preşedintele Toma, a mulţumit tuturor pentru participare, şi le-a dorit tuturor o săptămînă cît mai reuşită şi fără de situaţii excepţionale, iar în caz că vor apărea, a solicitat mobilizare şi implicare la maxim.