Poliția în imaginația mea, astfel se numește concursul de desene lansat din data de 1 aprilie curent, de Inspectoratul General al Poliţiei în comun cu Reprezentanţa Fundaţiei Terre des hommes în Moldova. Concursul se adresează copiilor  cu vîrste cuprinse între 6 şi 18 ani și se va  desfășura în perioada 1- 28 aprilie 2014.Rolul poliţistului, imaginea polițistului model, apropierea copiilor de Poliție şi rolul ei în oferirea siguranţei copiilor sunt câteva din temele pe care participanții la concurs ar putea aborda. Cele mai reuşite desene vor fi premiate.Astfel, viziunile şi percepţiile copiilor vor constitui temeiul unor ulterioare iniţiative ce vor contribui la consolidarea competenţelor profesionale a angajaţilor poliției.Desenele vor fi apreciate în baza unor criterii, trebuie să fie creaţii unice şi individuale, de orice dimensiune şi pot fi executate folosind variate tehnici sau materiale. Desenele vor fi însoțite de informaţii cu referire la autor: numele, prenumele copilului, vârsta, clasa, instituţia din care face parte, localitatea, numărul de telefon. Lucrările participante la concurs nu vor fi întoarse autorilor.

            Desenele vor fi trimise până la data de 28 aprilie 2014 pe adresa Reprezentanței Terre des hommes Moldova MD-2009, mun. Chişinău, str. Nicolae Iorga, nr. 6, ap. 3 sau pe adresa Inspectoratului General al Poliţiei, MD-2001, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11 sau la Biroul siguranţă copii din cadrul Inspectoratului de poliție  teritorial.

Lucrările vor fi evaluate de un juriu format din copii, profesori de arte vizuale, reprezentanţi ai Inspectoratului General al Poliţiei şi Reprezentanței Terre des hommes Moldova.

Juriul va evalua lucrările participante pe trei categorii de vârstă: 6-10 ani; 11-14 ani; 15-18 ani.

          Cele mai apreciate desene vor fi expuse în incinta sediului Inspectoratului General al Poliţiei. Autorii acestor lucrări vor primi diplome de participare şi vor fi invitaţi la inaugurarea galeriei, ce va avea loc la 1 iunie curent, cînd vor fi anunţate rezultatele concursului şi vor fi acordate premii pentru locurile 1-3 la  fiecare categorie de vârstă.

         Pentru informaţii suplimentare, contactaţi Inspectorul Biroului siguranţă copii din cadrul Inspectoratului de poliţie Ungheni, A. Arghire la numarul de telefon 060131083 sau 0(236)2-09-10.

                                                                      Mult succes!!