Pe  25 august, anul curent,  Palatul de cultură din oraşul Ungheni a fost gazda  Conferinţei pedagogice raionale anuale cu genericul ” Acces, relelevanţă, calitate în educaţie – competenţe pentru prezent şi viitor”, organizată de Direcţia educaţie, sub egida Consiliului raional Ungheni.

La eveniment au participat cadre didactice din raion, reprezentanţii administraţiei publice, parinţi, elevi, parteneri internaţionali şi invitaţi speciali: Elena Cernei, viceministru al educaţiei, Angela Prisăcaru, consultant al Ministerului Educaţiei,  Igor Eftodiev, doctor habilitat, profesor universitar, conducător al lotului olimpic naţional.

În raportările şi comunicări prezentate au fost abordate cele mai importante aspecte ale învăţămîntului în Republica Moldova,  soluţii la problemele cu care ne confruntăm pe tărîmul educaţional, Strategia de dezvoltare a educaţiei 2020 (care în periada 2015-2016 a constituit cadrul de referinţă necesar, eforturile concentrîndu-se pentru a asigura accesul fiecărui copil la educaţie), relevanţa studiilor şi a sistemului educaţional, calitatea în educaţie şi dezvoltarea finalităţilor  educaţionale, identificarea priorităţilor ş.a.

            Conferinţa a devenit deja o frumoasă tradiţie şi un bun prilej de recapitulare a activităţilor  anului ce a trecut.