Stimaţi colegi,

 dragi prieteni, lucrători ai Consiliului raional Ungheni, consilieri raionali, primari, viceprimari, consilieri locali şi toţi ceilalţi lucrători din domeniul admnistraţiei publice locale.
       Întâi de toate, vă adresez cele mai calde şi sincere felicitări cu prilejul Zilei Autonomiei Locale şi a Lucrătorului din Administraţia Publică Locală – sărbătoare, care, pentru prima dată în Republica Moldova, a fost marcată la 1 februarie 2013 dat fiind că descentralizarea şi consolidarea autonomiei locale constituie una din direcţiile strategice prioritare pentru dezvoltarea raionului Ungheni.

Deasemnea vreau să vă mulţumesc din suflet pentru munca pe care o depuneţi. Misiunea pe care o aveţi este una grea, care vă expune la diverse încercări, şi acest lucru ne obligă să fim foarte obiectivi pentru ca să venim cu toată susţinerea necesară în soluţionarea problemelor care apar.

Ziua Autonomiei Locale nu este una formală şi vine să răspundă la acel deziderat spre care aspirăm toţi noi – să asigurăm un stat cu un sistem funcţional

Acest eveniment nu reprezintă o simplă celebrare a unei zile profesionale, ci constituie o recunoaștere a eforturilor enorme, pe care noi toţi le întreprind zilnic și totodată este o victorie a noastră, comună, în bătălia de durată pe calea dobândirii unei autonomii reale a Administraţiei Publice Locale.

 

Cu profund respect

Preşedintele raionului

Ungheni,                               Iurie TOMA