Pe data de  24 septembrie 2015, ora 10.00, în sala de Şedinţe, str. Naţională 11, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:

1.  Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei educaţie, tineret şi sport.

2.  Despre modificarea Deciziei nr.4/11 din 20.10.2012 Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, serviciilor ale Consiliului raional Ungheni.

3.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.