Pe data de  24 iulie 2017, ora 11.00, în sala de Şedinţe, str. Naţională 11, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:

1.    Cu privire la alegerea preşedintelui raionului Ungheni.

2.    Cu privire la  stabilirea numărului de vicepreşedinţi ai raionului Ungheni.

3.    Cu privire la alegerea vicepreşedinţilor raionului Ungheni.