Astăzi, în cadrul unei vizite de lucru în raionul Ungheni a fost doamna Cristina Boaghi, viceministru al educaţiei.  La întîlnirea cu managerii şcolari din raion au fost prezenţi dl Petru Gherasimov, vicepreşedintele raionului Ungheni, doamna Iulia Pancu, şef DÎTS, şi alţi colaboratori din sfera educaţională.

Una din problemele principale pusă în discuţie la întîlnire s-a referit la Regulamentul pentru ocuparea funcţiei vacante de director al instituţiei şcolare, la care, în cadrul Ministerului, se munceşte în prezent. Dumneaei a specificat că referitor la modalitate de funcţionare a regulamentului au fost făcute ceva modificări, simplificînd astfel modalitatea de ocupare a funcţiei de manager al unei instituţii şcolare, cocncursul se va putea desfăşura în fiece raion din ţară, evitînduse supraîncărcarea unui singur centru, Chişinău.

Menţionăm că procedura de desfăşurare a concursului va fi una computerizată, astfel din totalul celor 300 de întrebări cu trei variante de răspuns, fiecare candidat va raspunde doar la 30 de întrebări selectate de computer. Doamna viceministru este convinsă că procedura respectivă este una reuşită şi va permite candidatului revizuirea cunoştinţelor elementare din codul educaţiei.

Referitor la structura tip a organului local de specialitate, doamna Boaghi aduce la cunoştinţă faptul că anume Consiliile raionale din ţară vor fi responsabile de a întocmi structura respectivă a Direcţiei de Învăţămînt din raion. Ceea ce este evident, e faptul că atît vechea conducere cît şi actuala munceşte pentru ca sistemul educaţional din Republica Moldova să fie unul calitativ şi actual.

Ţinînd cont de tentativă de reformă teritorial administrativă din Republica Moldova, ce la moment se suprapune cu prevederile din codul educaţiei referitor la statele de personal şi angajarea acestora în domeniul educaţiei, dna viceministru a menţionat că la acesta aspect Ministerul va găsi în cel mai scurt timp soluţii.

Ţinem să aducem mulţumiri Ministerului Educaţiei, dnei viceministru Cristina Boaghi pentru această întîlnire.