Astăzi, 21 aprilie curent, a avut loc întîlnirea viceministrului transporturilor şi infrastructurii drumurilor domnul Iulian Postică, cu fctorii de decizie din raion. La întîlnire a participat preşedintele raionului Ungheni, domnul Iurie Toma, dna Natalia Rotaru, şef Oficiul Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, precum şi localităţilor din raion, şefii serviciilor desconcentrate şi descentralizate, şefii secţiilor şi direcţiilor din subordinea Consiliului raional Ungheni.

 La întrebările adresate de către cei prezenţi la întîlnire, domnul viceministru a menţionat că în cel mai scurt timp vor fi date răspunsurile de rigoare.

În cadrul şedinţei felicitări cu ocazia zilei de naştere a primit primarul satului Bumbăta, domnul Gheorghe Cepoi.