Stimaţi lucrători ai Procuraturii,

Permiteţi-ne, în numele meu personal şi al Consiliului raional Ungheni, să Vă felicităm calduros cu ocazia Zilei profesionale. Rolul Procuraturii în asigurarea supremaţiei legii, apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor, protecţia intereselor generale ale societăţii şi ale statului este incontestabil.

În acest context, unul dintre obiectivele specifice ale reformei sectorului justiţiei este consolidarea profesionalismului şi independenţei procuraturii, astfel încît această instituţie să devină una funcţională, integră, credibilă, performantă şi eficientă în realizarea actului justiţiei.

Atingerea acestui obiectiv este, însă, o iluzie dacă procurorii înşişi nu vor da dovadă de o implicare plenară şi activă. În viitor, sperăm la o activitate nu mai puţin prodigioasă din partea Dumneavoastră, precum şi la sporirea cooperării, în conditiile legii, cu celelalte instituţii de stat, în scopul asigurării legalităţii şi ordinii de drept, pentru binele tuturor unghenenilor.

Felicit pe toţi cei care au îmbrăţişat această profesie şi le doresc sănătate, prosperitate şi noi realizări profesionale şi personale!

 

Cu profund respect

Preşedintele raionului Ungheni, Iurie TOMA