Stimaţi judecători, procurori, avocaţi, notari, lucrători din domeniului justiţiei!

19 octombrie este ziua profesională a celor care au o nobilă misiune de a asigura liniştea, binele şi ordinea  pentru cetăţenii noştri.

Meseria căreia va dedicaţi zi de zi, presupune multă responsabilitate, etică profesională, demnitate, obiectivitate şi interes sporit faţă de nevoile societăţii şi problemele  acesteia.

Apreciem mult munca Dumneavoastră şi eforturile pe care le depuneţi în vederea îndeplinirii sarcinilor conferite de lege.

Republica Moldova are nevoie de o justiţie echitabilă, iar Dumneavoastră sînteţi promotorii şi responsabilii de această sarcină deloc uşoară, aşa cum dreptatea este cel mai de preţ lucru al unei societăţi fără de care nu poate exista.

Cu ocazia celebrării sărbătorii profesionale al lucrătorului în justiţie, Vă mulţumim pentru devotamentul de care daţi dovadă şi responsabilitatea asumată.

Vă dorim sănătate, împliniri personale şi succese pe plan professional!

Cu deosebita consideraţie, în numele Consiliului raional Ungheni

Preşedintele raionului Ungheni,

Ludmila Guzun