Marţi, 13 ianuarie curent, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, a avut loc prima şedinţă de lucru a preşedintelui raionului cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii din aparatul preşedintelui raionului din anul 2015.

Ordinea de zi a cuprins următoarele subiecte:

1. Cu privire la activitatea bibliotecilor publice şi a instituţiilor de cultură;

2. Cu privire la activitatea Secţiei de evidenţă şi examinare a transportului

Pînă la examinarea chestiunilor din ordinea de zi, au fost prezentate informaţii operative despre situaţiile din domeniile administrate.

Astfel, dl Constantin Murguleţ, şef adjunct al Inspectoratului de Poliţie Ungheni, ne aduce la cunoştinţă situaţia criminogenă din raion. La spusele dlui,  perioada sărbătorilor de iarnă a decurs fără intervenţii majore şi situaţii deosebit de grave, dar totuşi problema cu care se confruntă la moment raiounul Ungheni este problema jafurilor şi tîlhăriilor, fiind îregistrate numeroase cazuri în acest sens.

Domnul Iurie Toma, preşedintele raionului intervine la acest capitol prin care îndeamnă forţele de ordine publică să acţioneze pentru a minimaliza cazurile de acest gen.

Referitor la problema persoanelor fără adăpost din oraşul Ungheni, discutată la şedinţele anterioare, dlui menţionează că s-a acţionat în această direcţie, persoanele susmenţionate, în perioada cu cele mai scăzute temperaturi au fost identificate şi au primit îngrijirea necesară.

Referitor la asigurarea oraşului şi raionului Ungheni cu curent electric a vorbit domnul Ilie Ciocan, director S.A.”RedNord”, filiala Ungheni. Dlui afirmă că se activează în domeniu în regim normal, dificultăţi şi situaţii mai complicate nu s-au întîlnit în ultima perioadă. De altfel, în cadrul şedinţei, dlui vine cu un apel către primarii satelor şi comunelor care intenţionează să conecteze zonelel din satele şi comunele pe care le administrează cu curent electric acolo unde el încă nu este instalat, respectiv instalarea polinilor şi a sîrmei de curent electric, de a inainta demersuri în timpul imediat apropiat.

Domnul Ion Vişnevschi, director SRL „Ungheni-Gaz”, ne aduce la cunoştinţă că regimul de alimentare cu gaze în oraşul Ungheni funcţionează fără dereglări. Pentru luna decembrie a anului 2014 s-a observat o creşetere considerabilă a consumului de gaze per locuitor din cauza temperaturilor scăzute din perioada respectivă.La moment, oraşul este asigurat cu gaze naturale prin gazoductul Cimişlia-Nisporeni-Ungheni, dar în cel mai scurt timp va fi conectat la reţeaua de gaze a Gazoductului Iaşi-Ungheni, prin care, vor fi livraţi anual 1mln m de gaze, această cantitate fiind maximul pe care partea română îl poate livra anual.

Direcţia Situaţii Excepţionale, dl Oleg Blişceac, şef direcţie, ne aduce la cunoştinţă că pe parcursul lunii decembrie 2014 au fost înregistrate 32 de situaţii excepţionale (hipotermie, accident rutier, incendiu, decuplarea energiei electrice, deblocare, scurt circuit, depistare muniţie, salvare, tractare),  în raion şi în oraş, iar la 22 din aceastea s-a intervenit. Avînd în vedere condiţiile climaterice din perioada respectivă, s-a intervenit de numeroase ori pentru tractarea autovehicolelor blocate din cauza căderii ambundente de precipitaţii sub formă de zăpadă, dar s-a intervenit deasemena la deblocările traseelor: Sculeni-Cioropcani; Ungheni-Cetireni; Bogheni-Măgurele, care în perioada 29-31.12.2014 erau complet blocate. Cu părere de rău, pe parcursul zilei de 31.12.2014 au avut loc două incendii a locuinţelor (com. Condrăteşti, sat. Ţighira), cauza fiind încălcarea regulilor de exploatarea a sobelor.

Referitor la situaţia drumurilor, dl Valentin Poia, director S.A. „Drumuri Străşeni”, district Ungheni, ne aduce la cunoştinţă că situaţia este sub cotrol. În perioada lunii decembrie s-a lucrat intensiv la procesul de dezăpetire a drumurilor din raion, iar pentru perioada următoare, atunci cind condiţiile meteorologice vor permite, se va lucra la tratamentul gropilor formate pe marginea carosabilului din cauza precipitaţiilor ambundente căzute.

Sistemul educaţional din raion a revenit de ieri în regim de activitate după vacanţa de iarnă a elevilor, ne anunţă dna Galina Gheorghiţă, şef adjunct Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport. Copiii frecventează instituţiile şcolare, absenţe nemotivate nu se înregistrează, iar profesorii îşi îndeplinesc activitatea la locul de muncă. Elevii din sate şi comune sunt transportaţi zilnic la şcolile de circumscripţie în siguranţă.

Referitor la activitatea Secţiei de Evidenţă şi Examinare a Transportului şi Calificarea Conducătorului Auto or. Ungheni pe parcursul a 12 luni ale anului 2014, prezentată de cître inspectorul superior  din cadrul SÎT CCA, dl Oleg Antoci, aflăm că pe parcursul anului precedent au fost deservite 6647 persoane; au fost eliberate 2208 permise de conducere; au fost eliberate 2435 de certificate de înmatriculare, au fost eliberate 1029 numere auto, eliberate 59 numere moto, au fost radiate din evidenţă din alte oficii 360 unităţi de transport.

 

        Trecînd nemijlocit la ordinea de zi, la prima chestiune, în raportul dnei Eugenia Baroncea, şef Secţia cultură, aflăm despre activitatea Secţiei Raionale Cultură pe parcursul anului 2014. Printre activităţile desfăşurate în raion (1200), de către cele 147 de colective artistice de amatori, din care 29 deţin titlul de colective-model (7 – formaţii copii, 4 – mixte, 18 – mature ), s-au promovat diverse tradiţii, obiceiuri, forme de exprimare artistic a unor ritualuri şi tipuri de evenimente.

       

Bibliotecile publice din raion au fost deasemenea implicate într-o serie de activităţi în cadrul programului Globa Libraries, finanţat de Fundaţia Bill şi Melinda Gates şi implementat de IREX. În cadrul programului NOVATECA, avînd drept scop facilitarea accesului populaţiei la noile tehnologii informaţionale, s-a deschis un centru regional de formare, în cadrul BPR “Dimitrie cantemir”, dotat cu 11 calculatoare. În luna ianuarie, bibliotecile săteşti în număr de 27 vor fi dotate cu calculatoare şi tehnologii noi de informare. Ţinem sî subliniem că din 57 de biblioteci din raionul Ungheni, 32 dintre ele au participat în cadrul programului NOVATECA.

La sfîrşitul şedinţei, preşedintele raionului domnul Iurie Toma, a mulţumit tuturor pentru participare, urînd un an frumos, bogat, plin de succese şi realizări frumoase.