Consiliul raional Ungheni este unul din cei cinci parteneri ai proiectului CRISMAS, finanțat de Comisia Europeană și care va fi implementat pe parcursul anilor 2016 – 2017. Proiectul urmărește sprijinirea regiunilor și orașelor în implementarea metodologiilor de evaluare și administrare a tuturor riscurilor de hazarde, incluzînd dimensiunea de cooperare transfrontalieră și sectorială prin construireaunei comunități largi la nivel European pentru specialiștii din structurile guvernamentale, responsabili de evaluarea și managementul riscurilor și îmbunătățirea legăturilor dintre politici și actorii relevanți prin prisma ciclului managementului riscurilor de dezastre  (prevenire-pregătire-răspuns-recuperare).În cadrul proiectului participă cinci parteneri: Olanda (Regiunea de Siguranță Sud „Olanda de Sud”/ITINERIS Sănătate și siguranță), Italia (Provincia Forli – Cesena), Bosnia și Herțegovina(Prijedor),Norvegia(Municipalitatea Stavanger) și Republica Moldova (Consiliul raional Ungheni). Partenerii proiectului vor construi o rețea europeană de comunicare în vederea încurajării colaborării și schimbului de experiență în domeniul managementului riscurilor.A fost deja creată o pagină web www.crismaseurope.eu care cuprinde o bază de date cu cele mai bune practici și un forum de discuții.

 

Recent, în perioada 19 – 20 aprilie 2016 partenerii proiectului s-au întrunit la Forli, Italia unde s-au informat reciproc despre procesul de indentificare și evaluare a riscurilor de dezastre. Cei mai buni la capitolul cartografierea riscurilor sunt partenerii din Norvegia și Italia, iar raionul Ungheni a fost foarte bun la procesul de implicare a factorilor interesați în prioritizarea riscurilor care afectează raionul Ungheni și evaluarea lor. Urmează procesul de planificarea managementului riscurilor care va finaliza cu elaborarea și aprobarea Strategiei de management al riscurilor pentru raionul Ungheniîn baza priorităților locale selectate, astfel abordarea multi-risc va fi redusă la riscuri și domenii relevante raionului Ungheni.

 

Grupul local de lucru și Comitetul local de coordonare create în cadrul Proiectului CRISMAS s-au întrunit în trei ședințe și au reușit să se implice activ și să prioritizeze riscurile care afectează raionul Ungheni și care în perioada 27 – 28 iunie 2016 vor fi consultate cu specialiștii Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale.   

 

Pe parcursul implementării proiectului vor fi elaborate buletine informative pentru diseminarea experienței partenerilor privind managementul riscurilor și informarea factorilor interesați despre progresul și rezultatele proiectului. A apărut Buletinul informativ nr.1 care poate fi accesat https://cloud.mail.ru/public/NGQy/e5s7CbHYR

 

Aceste activități au loc în cadrul Proiectului CRISMAS implementat de Regiunea de Siguranță Sud „Olanda de Sud”/ITINERIS Sănătate și siguranță din Olanda, în parteneriat cu Provincia Forli – Cesenadin Italia,Agenția Regională de Dezvoltare Economică „PREDA – PD” din Bosnia și Herțegovina, Municipalitatea Stavanger din Norvegia și Consiliul raional Ungheni din Republica Moldova.

 

Mai multe informații

Website:  www.crismaseurope.eu

E-mail:           community@crismaseurope.eu