Marţi, 03 martie curent, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, a avut loc şedinţa de lucru a preşedintelui raionului cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii din aparatul preşedintelui raionului.

Ordinea de zi a cuprins următoarele subiecte:

1.    Cu privire la realizarea Planului pregătirii la protecţia civilă a raionului pentru anul 2014.

2.    Cu privire la mersul realizării Programului raional de eradicare a tulburărilor prin deficit de iod pînă în anul 2015 (perioada ianuarie 2014-ianuarie 2015).

       La prima chestiune de pe ordinea de zi, domnul Dumitru Sasu, şef adjunct DSE Ungheni, ne aduce la cunoştinţă că în linii generale, activitatea în domeniul protecţiei civile pe perioada anului 2014, au fost realizate.

     Printre sarcinile de bază pentru anul 2014 s-au considerat următoarele:

       Dezvoltarea continuă a sistemului de protecţie civilă;

      Perfecţionarea structurii organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile;

        Nivelului de pregătire pentru acţiuni îb caz de situaţii excepţionale;

       Îmbunătăţirea procesului de instruire în domeniul protecţiei civile şi apărarea împotriva incendiilor;

       Asigurarea protecţiei populaţiei şi mediului înconjurător în caz de situaţii excepţionale.

De altfel, pe parcursul anului 2014, pe teritoriul raionului Ungheni au avut loc 23 situaţii excepţionale, dintre care:

       5 cu character natural (vîrtej, polei puternic, ploi torenţiale, grindină, ploi torenţiale cu grindină);

       1 situaţie cu caracter biologic-social (intoxicaţii în urma consumului alimentelor de proastă calitate s. Pîrliţa)

       17 cu caracter tehnogen (depistarea muniţiilor neexplodate)

Cu părere de rău, pe parcursul anului 2014, pe teritoriul raionului Ungheni au fost înregistrate 4 cazuri de înec (s. Todireşti, Chirileni, Buşila, s. Veveriţa).

Pe parcursul anului 2014, sub conducerea DSE Ungheni, au fost pregătite şi desfăşurate 15 aplicaţii (antrenamente).

     S-au efectuat 105 controale ale stării Protecţiei Civile, în urma controalelor efectuate au fost pregătite şi expediate altor organe informaţiile necesare.

       Au fost instruiţi în domeniul protecţiei civile 3291 persoane.

       În ceea ce priveşte realizarea planurilor de pregătire la protecţia civilă locală, domnul Sasu atrage atenţie deosebită domnilor primari asupra necesităţii îndeplinirii acestora pentru a face faţă, în caz de situaţie excepţională de proporţie mai mare.

     Tot la domnii primari dumnealui vine cu îndemnul de a determina persoanele responsabile de serviciul protecţie de pe teritoriul localităţii pe care o gestionează, asigurînd de altfel şi instruirea acestora, dar şi dotarea cu echipamentul necesar. Realizarea acestor obiective vor duce cu siguranţă la diminuarea pagubelor în caz de incendiu pînă ca echipa de popmieri să ajungă la faţa locului. Sunt paşi care sunt necesari de a fi parcurşi pe teritoriul fiecărei primării.

La chestiunea cu nr.2 de pe ordinea de zi, doamna Raisa Popovici, medic şef adjunct în cadrul Centrului Sănătate Publică a raionului Ungheni,  ne aduce la cunoştinţă ca parte introductivă că starea carantinei de gripă sezonieră se menţine totuşi atît la nivel de ţară cît şi la nivel de raion. Pînă la moment au fost înregistrate 73 cazuri de gripă din 21 localităţi ale raionului, 12 din ele fiind confirmate prin analizele laboratorului naţional. O situaţie alarmantă se referă şi la cazurile de tuberculoză înregistrate pe parcursul a două luni ale acestui an, 26 la număr, focarele fiind depistate în or. Ungheni, s. Grozasca, Floriţoaia Nouă, Cornova şi Condrăteşti.

În ceea ce priveşte Programul Teritorial Ungheni de eradicare a tulburărilor prin iod pentru anul 2014, dumneaei menţionează că din anul de începere a prelucrării datelor statistice medicale a nivelului morbidităţii cauzate de tulburările deficitului de iod în rîndul populaţiei, este constatată o situaţie negativă cu tendinţă cauzată de deficienţa de iod în organismul uman, inclusiv şi de alţi factori externi de risc ce contribuie direct ca factori determinanţi în apariţia, dezvoltarea şi manifestarea patologiilor specifice. Printre patologiile urmare a deficitului de iod se înscriu: teritoidită autonomă, guşă toxică, sindrom hipofizar, adenoma hipofizară, maladia glandei tiroide, retard fizic, nanizm hipofizar.

Este de menţionat că pe teritorul raionului Ungheni, în produsele alimentare, apă din toată ţara practic, iodul activ necesar nu se conţine nici în cele mai infime cantităţi, ceea ce a şi condiţionat implementarea produselor de panificaţie artificial iodate în alimentaţie cu nutrient fortificant menit pentru a diminua tulburările deficitului de iod.

În acest context, au fost iniţiate şi desfăşurate 2 campanii de informare în masă a populaţiei privind impactul deficienţei de iod asupra stării sănătăţii populaţiei, productivităţii muncii şi performanţelor de însuşire a elevilor, au fost elaborate şi implementate de altfel 2 măsuri de informare a întreprinderilor din industria alimentară despre lipsa efectelor nefavorabile ale sării alimentare iodate asupra calităţii producţiei finite.