Miercuri, 2 aprilie în sala de conferinţă a Consiliului raional a avut loc Şedinţa Grupului de lucru, privind organizarea şi desfăşurarea „Expoziţiei-Tîrg republican de ovine şi caprine”, ediţia a III-a, unde au participat Vicepreşedintele raionului Iulia Pancu, şef Direcţie Agricultură şi Alimentaţie Viorel Scutaru şi alţi membri a grupului de lucru.

Cei prezenţi au examinat chestiunea de pe ordinea de zi:

1. Cu privire la aprobarea Programului de acţiune: organizarea şi desfăşurarea „Expoziţiei-Tîrg republican de ovine şi caprine”, ediţia a III-a

§         locul şi data desfăşurării expoziţiei;

§         lista nominalizărilor la expoziţie

§         componenţa juriului, care va aprecia şi va stabili locurile de premiere a participanţilor

§         devizul de cheltuieli

Raportor: Viorel Scutaru, şef Direcţie Agricultură şi Alimentaţie

În cadrul şedinţei membrii GL au înaintat propunerea de a desfăşura evenimentul dat la data de 10 11mai, curent pe Piaţa Independenţei a oraşului Ungheni. S-a stabilit lista nominalizărilor la desfăşurarea expoziţiei, componenţa juriului, care va aprecia şi va stabili locurile de premiere a participanţilor.