În cadrul şedinţei operative de astăzi, 9 februarie curent, a preşedintelui raionului cu vicepreşedinţii raionului, secretarul Consiliului raional şi şefii direcţiilor, secţiilor din subordinea Consiliului raional, dl preşedinte al raionului Iurie Toma, a salutat prezenţa, adresînd mulţumiri tuturor celor ce s-au implicaţi la buna organizare a ediţiei din acest an la “Fabricat în Moldova”, menţionînd că raionul Ungheni se înscrie cu brio în rîndurile celor mai responsabile şi dezvoltate raioane din ţară, după care s-a trecut la ordinea de zi propriuzisă.

Pentru început, domnul Alexandru Ciuvaga, şef Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport, ne comunică faptul că sfîrşitul săptămînii precedente a fostd dedicat olimpiadelor raionale la 7 discipline. Deasemena a avut loc o şedinţă cu tinerii specialişti din instituţiile de învăţămînt, o şedinţă metodică. Dlui ne vorbeşte şi despre organiarea etapei raionale a concursului “Pedagogul anului”, urmînd pregătirea pentru etapa republicană.

Doamna Violeta Petre, director Centru de Resurse şi Atragerea Investiţiilor ne aduce la cunoştinţă despre finalizarea etapei din cadrul proiectului “TransAgropolis – Transfrontier Agribusiness Support” referitor la totalizarea informaţiei privind necesităţile agricultorilor din raionul Ungheni. Tot în săptămîna precedentă s-au desfăşurat discuţii cu Asociaţia Euroregiune Siret-Prut-Nistru, privind proiectul ce prevede dotarea cu tehnică a Direcţiei Situaţii Excepţionale, Poliţiei şi Staţiei de Slavare din raion. La moment are loc colectarea informaţiei.

Dra Ludmila Ursatiev, ne comunică desprte rezultatele îmbucurătoare la “Fabricat în Moldova” din acest an. Dnei menţionează că tot mai puţine raioane din ţară participă la această expoziţie, iar acest lucru nu este un lucru deloc pozitiv. Tot dnei ne vorbeşte despre prima ieşire în teritoriu a Biroului Comun de Informaţii şi Servicii, care va avea loc miercurea viitoare în comuna Valea Mare.

Domnul Constantin Fuior, şef Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri, menţionează despre executarea lucrărilor de reparaţie a grădiniţelor din grantul românesc. La moment, finalizate au fost lucările la grădiniţa din satele Gherman şi Măgurele. În această săptămînă se vor finalize lucrările la grădiniţa din satul Chirileni, iar la moment se lucrează la grădiniţa din comuna Valea Mare şi satul Grăseni. Dlui menţionează că lucrările se vor incadra în termenii stabiliţi.

Domnul Petru Langa, vicepreşedintele raionului Ungheni, atenţionează referitor la situaţia carantinei de gripă declarată, urmare a cazurilor de gripă înregistrate în raion şi în oraş, pentru a fi luate măsurile necesare în instituţiile şcolare, preşcolare ş.a.

La finalul şedinţei, domnul preşedinte a raionului Iurie Toma a urat tuturor o săptămînă cît mai reuşită.