În cadrul şedinţei operative de astăzi, 19 ianuarie curent, a preşedintelui raionului cu vicepreşedinţii raionului, secretarul Consiliului raional şi şefii direcţiilor, secţiilor din subordinea Consiliului raional, dl preşedinte al raionului Iurie Toma, a salutat prezenţa adresînd sincere şi calde felicitări tuturor celor prezenţi şi familiilor lor cu ocazia Sfintei Sărbători a Botezului Domnului, Boboteaza în popor. Dorind multă sănătate, pace, linişte şi căldură, după care s-a trecut la ordinea de zi propriuzisă.

În săptămîna precedentă am avut parte de 9 situaţii excepţionale, dintre care: 1 caz de intoxicaţie cu deces, un incendiu în comuna Pîrliţa, 2 cazuri de rabie, ş.a.

 Dl Alexandru Ciuvaga, şef Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport ne informează referitor la regimul normal de funcţionare a şcolilor şi a grădiniţelor din raion, de altfel s-au încheiat contracte referitor la alimentarea copiilor, la necesarul de carburanţi pentru transportarea acestora la şcolile de circumscripţie.

Dna Lidia Crăciun, şef Spitalul raional Ungheni ne aduce la cunoştinţă  că în această perioadă are loc darea de seama pentru activitatea anului 2014, în acest sens a avut loc şi o şedinţă comună a sistemului medical din raionul Ungheni.

În perioada imediat următoare va avea loc o şedinţă în cadrul Ministerului Sănătăţii axată pe costul serviciilor medicale prestate în raioane.

Tot dnei ne aduce la cunoştinţă despre semnarea unui Contract de Parteneriat Public Privat ce presupune funcţionarea Centrului de Tomografie Computerizată în cadrul IMSP Spitalul Raional Ungheni, semnat sîmbătă 17 ianuarie curent, care urmează să activeze în raionul nostru pentru persoanele asigurate medical.

În cadrul Centrului vor fi prestate servicii de tomografie computerizată, mamografie, ortopantografie.

Dna Eugenia Baroncea, şef Secţia Raională Cultură şi Turism ne subliniază faptul că în data de 15 ianuarie, în raionul Ungheni, ca de altfel în toată ţara, au avut loc două sărbători importante pentru cetăţeni, pentru patrie şi neam, fiind vorba despre sărbătorirea celor 165 de ani de la naşterea marelui Eminescu şi totodată, de 3 ani consecutiv, Ziua Naţională a Culturii la sărbătorirea cărora au fost implicaţi desigur colaboratorii Şecţiei Cultură.

Dna Lilia Scurtu, şef IMSP Centru de Sănătate Ungheni ne afirmă că la moment în cadrul instituţiei are loc realizarea bilanţului şi darea de seamă pentru anul 2014. Un pas important este realizat prin implementarea proiectului ce ţine de sistemul informaţional computerizat, iar la mometul actual acest avantaj este deja resimţit de către medicii de familie din sate şi comune cărora li s-au pus la dispoziţie calculatoare, imprimante şi restul tehnicii necesare. În cel mai scurt timp, în candrul IMSP Centrul de Sănătate Ungheni va fi posibilă programarea online a pacienţilor.

Dra 

Ludmila Ursatiev, şef Secţia economie şi reforme ne informează că în cadrul Secţiei a fost deja întocmită analiza socio-economică a raionului pentru 9 luni ale anului 2014. La moment se lucrează la realizarea Strategiei de dezvoltare a raionului Ungheni.

În plină desfăşurare sunt pregătirile pentru concursul “Fabricat în Moldova”, care va avea loc în data de 28 ianuarie şi unde împreună cu Duirecţia Agricultură vom asigura participarea din partea agenţilor economici din ramura agricolă din raionul nostru, şi în urma căruia sperăm la o nouă medalie de aur adusă acasă.

La sfîrşitul şedinţei, domnul Iurie Toma, preşedintele raionului, împreună cu colectivul prezent au urat sincere şi frumoase felicitări dnei Larisa Trailă, contabil-şef aparatul preşedintelui raionului, cu ocazia zilei de naştere.