Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

În această dimineață, 21 mai, în incinta Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului raional Ungheni, la ora 10:00, în urma efectuării apelului consilierilor, în sală fiind prezenți 30 – de consilieri raionali din 33, după care a fost onorat simbolul de stat.

De această dată, în calitate de președinte al ședinței, a fost ales – consilierul Ștefan Sîrbu.

Astfel, chestiunile analizate și supuse dezbaterilor, au vizat segmentul juridic, financiar, educațional, medical.

Ordinea de zi a ședinței a inclus următoarele chestiuni:

1. Cu privire la organizarea odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival 2024.

2. Cu privire la activitatea Î.M. „Centrul Stomatologic Raional Ungheni” pentru anul 2023.

3. Cu privire la casarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța  I.P. Gimnaziul „Ion Vatamanu” din s. Pîrlița.

4. Cu privire la casarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța I.P. Gimnaziul „Paul Mihail” din s. Cornova.

5. Cu privire la casarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța  I.P. L.T „Ion Creangă” din mun. Ungheni.

6. Cu privire la casarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța I.P. Școala Primară Năpădeni.

7. Despre modificarea Deciziei nr.9/1 din 14.12.2023 „Cu privire la  instituirea comisiilor consultative de specialitate”.

8. Cu privire la modificarea Deciziei nr.3/9 din 14.03.2024  ,,Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante”.

9. Cu privire la inițierea  concursului pentru ocuparea funcției de șef/șefă  a Direcției Finanțe și aprobarea textului anunțului cu privire la concurs.

10. Cu privire la acordarea premiului unic.

11. Cu privire la acordarea premiului unic cu prilejul Sărbătorii Pascale.

12. Cu privire la autorizarea comercializării a activului neutilizat.

13. Cu privire la casarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța Direcției educație.

14. Cu privire la schimbarea denumirii instituției publice.

15. Cu privire la aplicarea proiectului în cadrul Programului Interreg Europe.

16. Cu privire la aplicarea proiectului în cadrul Programului Interreg Regiunea Dunării 2021-2027.

17. Cu privire la încasarea în bugetul raional a  soldului de  mijloace financiare din contul proiectului  cu finanțare externă.

18. Cu privire la instituirea Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică.

19. Cu privire la desemnarea reprezentantului  în instanţa de judecată.

20. Cu privire la desemnarea reprezentantului în instanţa de judecată (procese penale).

21. Cu privire la aprobarea componenței Consiliului de administrație și Comisiei de cenzori ale Î.M ,,Centrul Stomatologic Raional Ungheni”, instituite  prin Decizia nr.3/2 din 28.03.2022.

22. Cu privire la veniturile Întreprinderii Municipale „Biroul de Proiectări Arhitectură și Sistematizări raionul Ungheni”

23. Cu privire la aplicarea proiectului în cadrul  Programului Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2027.

24. Cu privire la aprobarea implementării proiectului “Modernizarea Centrului Educațional Ungheni prin construcția terenului de sport”.

25. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

26. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională.

27. Cu privire la formarea bunului imobil.

28. Cu privire la aprobarea planului geometric, formarea şi înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a bunului imobil proprietate publică amplasat pe adresa mun. Ungheni, str. Națională, nr. 50.  

29.Cu privire la darea în  comodat ( gestiune economică).

30.Cu privire la darea în locațiune prin licitație a unor încăperi.

31.Cu privire la casarea  mijloacelor fixe  înregistrate  la balanța Consiliului Raional Ungheni.

32. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional Ungheni pentru trimestrul III al anului 2024. 

33. Cu privire la transmiterea în gestiune a sistemului de monitorizare a mediului.

34. Cu privire la acceptarea donației unei autospeciale de intervenție în situații de urgență.

35. Cu privire la aprobarea suplimentului la salariu.

36. Cu privire la aprobarea actelor de inventariere anuală a instituțiilor  medico-sanitare publice și Î. M. „Centrul Stomatologic Raional Ungheni”.

37. Cu privire la numirea în funcție publică de conducere șef al Serviciului relații funciare și cadastru.

38. Cu privire la transferul în funcție publică de conducere.

39. Cu privire la acordarea premiului unic.( CS Mănoilești).

40. Cu privire la aprobarea implementării proiectului ,,Crearea condițiilor pentru antrenarea echipelor Școlii raionale de sport, prin construcția vestiarelor”.

41. Cu privire la raportul de activitate și realizări în cadrul IMSP Spitalul raional Ungheni în perioada martie 2023 – aprilie 2024.

42. Cu privire la acceptarea dării în locațiune.