Astăzi, 23 aprilie curent, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni s-a desfăşurat un seminar de instruire cu reprezentanţii autorităţilor publice locale, societăţii civile şi mass-media, organizat de către Consiliul pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurării Egalităţii  (CPEDAE) în parteneriat cu Ambasada Finlandei în Republica Moldova şi Asociaţia Pentru Politică Externă (APE), privind domeniul prevenirii şi eliminării discriminării pentru membrii consiliilor raionale, angajaţii subdiviziunilor consiliilor raionale, ai primăriilor, precum şi pentru reprezentanţii societăţii civile şi mass-media din centrele raionale.

Prin organizarea cursurilor de instruire, Consiliul pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurării Egalităţii al Republicii moldova, care este mandatat de Parlament să monotorizeze implementarea legislaţiei în domeniu, îşi propune să asiste autorităţile publice locale în pregătirea lor pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin  în domeniul prevenirii şi eliminării discriminării.

Timp de 4 ore, cei prezenţi s-au implicat activ la desfăşurarea trainingului, prin întrebări, sugestii şi opinii fiind organizate de altfel şi unele exerciţii practice interesante.

La finele seminarului, cei prezenţi au primit certificate de participare.

         

Vicepreşedintele raionului, domnul Petru Langa, a adus sincere mulţumiri doamnei Oxana Gumennaia, preşedintele CPEDAE, dar şi reprezentanţilor APE, pentru buna organizare şi desfăşurare a seminarului cu o importanţă deosebită pentru societatea civilă din zilele noastre.

Pentru detalii asupra activităţii CPEDAE, accesaţi linkul: