1. Seminarul teoretico-practic cu genericul Elemente ale tehnologiilor noi în pomicultură. Specificul tăerii în uscat a speciilor: sămânţoase şi sâmburoase”, în condiţiile  anului 2014

 

 

       La  7 februarie 2014 în sala de şedinţe a primăriei or. Ungheni Direcţia agricultură şi alimentaţie în colaborare cu Serviciul de Extensiune Rurală – ACSA au organizat un seminar teoretico-practic  pentru pomicultorii din raion cu genericul „Elemente ale tehnologiilor noi în pomicultură. Specificul tăerii în uscat a pomilor sîmburoase şi sămânţoase”, în condiţiile anului 2014. Partea teoretică – 2 ore cu participarea doctorului în agricultură, şef secţie pepenierit şi tehnologii moderne dl. Ion Grosu, partea practică – 3ore cu ieşirea în teren la GŢ „Diaconu Mihai” primăria Manoileşti. Au participat 46 persoane fizice şi juridice, studenţi. Colaboratorul  știinţific a dat explicații şi răspunsuri argumentate la multiple întrebări puse de pomicultori.

 

2.Seminarul teoretico-practic cu genericul ,,Particularităţile producerii strugurilor în condiţiile anului 2014’’

 

 

La 11 februarie 2014, în sala de conferinţe a Consiliului raional Ungheni, Direcția Agricultură  şi Alimentaţie în comun cu ACSA a organizat un seminar  teoretico-practic cu tematica ,,Particularitățile producerii strugurilor în condițiile anului 2014’’. Seminarul a fost deschis de către dl Viorel Scutaru, şef  Direcţie Agriculturăşi Alimentaţie. La seminar au participat agenţii economici şi producătorii de struguri din raion.

La partea teoretică participanţii au fost informaţi despre sortimentul culturilor viticole omologate şi de perspectivă, soiurile solicitate pe piaţă şi metodele pe etape, a înfiinţării plantaţiilor viticole. În cadrul seminarului, dl Petru Vizitiu, coordonator  ACSA Ungheni, a vorbit despre politicile propuse pentru redresarea sectorului vitivinicol, metodele şi sursele de finanţare pentru redresarea situaţiei în ramură.

După partea teoretică participanţii au mers în teritoriu, la SRL „Agroaudit”, unde au asistat la o lecţie practică la tăiatul viţei de vie.

Specialistul viticultor, dl Tudor Cazac a efectuat exerciţii practice la tăiatul în uscat a viței de vie şi a demonstrat practica de tăiere pe timp de iarnă, în dependenţă de soi.

Toţi participanţii au rămas mulţumiţi de volumul de informaţie prezentat şi au menţionat că vor aplica în practică cunoştinţele acumulate.