Astăzi, la Consiliului raional Ungheni cu participarea doamnei Tofan Tatiana, Doctor în economie, conferenţiar universitar Şef catedră Economie şi Management Public Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova şi a doamnei Tatiana CASTRAŞAN, lector universitar, Departamentul învăţămînt superior Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, precum şi a primarilor localităţilor noastre, Secţiei Administrare Publică, s-a desfăşurat seminarul de instruire cu primarii oraşelor, comunelor şi satelor din raion:

1.    Cu privire la dezvoltarea locală integrată

2.    Cu privire la mecanismul intersectorial de cooperare

Seminarul a fost structurat în cîteva capitole importante şi anumen:

·         Autorităţile administraţiei publice locale

·         Funcţionarea administraţiei publice locale

·         Dezvoltarea locală integră

·         Managementul serviciilor publice

·  Finanţele publice locale şi descentralizarea financiară

·     Abordarea politicilor publice privind APL prin prisma drepturilor omului şi a egalităţii de gen.

Pe parcursul seminarului o deosebită atenţie s-a astras asupra cadrului legal de organizare şi funcţionare a administraţiei publice locale precum şi asupra rolului autorităţilor publice locale în asigurarea egalităţii publice locale, dar şi asupra principiilor şi normelor etice în activitatea oficialilor aleşi din autorităţile administraţiei publice locale.

Ţinem să menţionăm că desfăşurarea unui astfel de seminar aduce cu sine respectarea cadrului legal şi normativ în activitatea primarilor localităţilor. În această ordine de idei aducem sincere mulţumiri organizatorilor.