La 10 noiembrie, curent, la Ungheni s-a desfăşurat seminarul regional cu genericul ”Schimbările climaterice în context naţional şi internaţional, posibilităţi şi beneficii pentru Republica Moldova”,  organizat în cadrul Proiectului  Low Emission Capacity Building LECB (Creşterea capacităţilor de dezvoltare cu emisii reduse) în parteneriat cu Consiliul Raional Ungheni.

La seminar au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din Ungheni, Călăraşi şi Nisporeni, Inspecţia ecologică, Silva Centru, managerii instituţiilor publice din raion care vor beneficia de agent termic pe bază de biomasă în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă, partenerul public privat în cadrul aceluiaşi proiect – compania ”Green Energo”, agenţii economici ş.a.

În cadrul întrevederii s-a discutat despre fenomenul de schimbări climatice, mecanismele de finanţare ale proiectelor de dezvoltare durabilă, eficienţă energetică şi de mediu, aspecte legislative şi instituţionale care susţin proiectele de eficienţă energetică în Moldova, proiecte de surse regenerabile.

Comunitatea internaţională susţine activ dezvoltarea şi implementarea diverselor proiecte şi programe în statele în curs de dezvoltare care contribuie la dezvoltarea durabilă a societăţii. La nivel local (APL) există posibilitatea accesării fondurilor pentru implementarea proiectelor sociale, economice şi de mediu.

”Este un proiect finanţat de UE şi UNDP (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare) şi este implementat în peste 20 de ţări. În baza acestuia au fost deja dezvoltate patru propuneri de proiecte la nivel naţional ce ţin de energetică, managementul deşeurilor, iluminatul eficient, împădurire,” a spus, Sergiu Ungureanu, manager al proiectului.

Dânsul a subliniat că: ”În cadrul proiectului vom instrui specialiştii care doresc să se informeze şi să scrie proiecte de mediu, vom informa factorii de decizie privind problematica schimbărilor climatice şi vom ajusta cadrul legal şi strategiile pentru această problemă ce ţine de schimbările climatice”.

Evenimentul a fost monitorizat de un reprezentant al organizaţiei de schimbări climatice din Japonia, care va identifica  proiecte de dezvoltare cu componentă de mediu, ce ar putea fi implementate  în Moldova.

Activitatea s-a încheiat cu o sesiune de întrebări şi răspunsuri.