Astăzi, 17 ianuarie curent, în cadrul Consiliului raional Ungheni a fost semnat primul Contract în acest an pentru realizarea parteteriatului public privat ce presupune funcţionarea Centrului de Tomografie Computerizată în cadrul IMSP Spitalul Raional Ungheni, care urmează să activeze în raionul nostru pentru persoanele asigurate medical. Este de neconceput ca în jur de 4000 de persoane, anual să fie nevoite a se deplasa în alte oraşe pentru a efectua  serviciile acestui Centru, şi anume: tomografie computerizată, mamografie, ortopantografie. Menţionăm că valoarea proiectului va constitui în jur de 20 mln lei.

Ce presupune de fapt un Parteneriat Public Privat(PPP)? Este un sistem ce activează cu succes în toate statele dezvoltate. Pentru Republica Moldova, unde nici autorităţile centrale, nici autorităţile locale nu au suficiente mijloace financiare pentru proiectele de infrastructură, sistemul PPP este foarte actual.

Parteneriatul public-privat înseamnă de fapt proiecte comune de infrastructură. Acestea pot fi economice (transport, aprovizionare cu apă şi canalizare, managementul deşeurilor, energie regenerabilă) şi sociale (medicină, educaţie, instituţii penitenciare etc.).

Aducem sincere mulţumiri dlui Tudor Ceaicovschi, director general “EUROCLINIC”, pentru participare la semnarea contractului. şi dnei Lidia Crăciun, director IMSP Spitalul raional Ungheni. De altfel, mulţumim consilierilor raionali pentru votul acordat întru implementarea proiectului respectiv. Cu siguranţă reuşita acestui proiect va facilita considerabil funcţionarea sistemului medical din raionul Ungheni.