Vineri, 06 noiembrie, a avut loc sesiunea de informare offline cu privire la apelul de finantare pentru intreprinderi, lansat in cadrul Programului EU4MOLDOVA: Regiuni-cheie. Programul va acorda sprijin financiar pentru dezvoltarea întreprinderilor existente, startup-urilor și inițiativelor de antreprenoriat social din zonele urbane și rurale, în special a celor conduse sau cu impact pozitiv asupra femeilor un grad sporit de inovare și digitalizare a afacerii și un impact pozitiv asupra mediului. În cadrul sesiunii participanții au fost informați privind condițiile de participare, termenii, documentele de referință. De asemenea, a avut loc sesiunea de întrebări-răspunsuri. Participanți la sesiune, reprezentanții Secției Economie și Reforme și Direcției Agricultură și Alimentație urmează să disemineze informația dată către potențiali aplicanți care nu au avut posibilitatea de a participa la sesiunile online și offline. Reamintim că partenerul programului în regiunea Ungheni este Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, prin reprezentanța filialei în teritoriu. Astfel, pentru informații suplimentare și înscrieri vă rugăm să vă adresați dlui Dorin Budeanu, director filialaUngheni a CCI a RM (tel: 069120334, email: dorin.budeanu@chamber.md).
    Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea social-economică inteligentă,ecologică, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 mln. EURO, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF). Mai multe detalii despre activitățile Programului în regiunile Ungheni şi Cahul găsiți pe www.eu4ungheni.md şi www.eu4cahul.md.
XMA Header Image
EU4Ungheni | UE-Moldova: Împreună mai puternici
eu4ungheni.md
Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului