Stimaţi lucrători din sfera telecomunicațiilor,

Consiliul Raional Ungheni adreseaza sincere urări de bine şi sănătate tuturor lucrătorilor din sectorul TIC.

Datorită eforturilor Dumneavoastră depuse zi de zi, comunicaţiile electronice şi tehnologia informaţiei constituie cea mai sigură cale pentru a asigura Republicii Moldova o avansare rapidă, un loc binemeritat între statele moderne, cu o economie de piaţă funcţională şi schimb de informaţie cu toate statele lumii.

Vă dorim succese, noi realizări, prosperitate şi multă satisfacţie de pe urma muncii pe care o depuneti întru binele concetăţenilor noştri.

 

Cu mult drag și respect,

Președintele raionului

Ludmila Guzun