Zilele ,,Moldova Eco Energetică 2017” au ajuns la cea de-a șasea ediție.
Evenimentul a fost organizat de Ministerul Economiei şi Infrastructurii, Agenția pentru Eficiență Energetică și realizat la inițiativa Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova, finanțat de Uniunea Europeană şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.
La 6 decembrie, s-a lansat o expoziție a tehnologiilor de eficiență energetică, iar în ziua următoare, pe 7 decembrie,
a avut loc un forum unde s-au prezentat oportunitățile de dezvoltare a energiei verzi în Moldova. Astăzi, 8 decembrie 2017 vor fi decernate premiile celor mai bune inițiative în domeniul eficienței energetice și energiei regenerabile.
La eveniment au luat parte Vicepreședintele raionului Ungheni dnl Alexandru Brînză, agenți economici și primari din raion, cu participarea dnl Octavian Calmîc Viceprim-ministru, Ministru al Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, dnl Călin Negură Sef al Direcției Politici în Domeniul Energetic, dnl Viorel Jardan Agenția de Dezvoltare Regională Centru, agenți economici, consultanți, manageri, consilieri și primari din Republică, dar și oaspeți străini experți în domeniu.