În perioada 7 – 10 iulie 2021, în orașul Enez, Turcia, s-a desfășurat evenimentul public de încheiere a proiectului „Patrimoniul Cultural Comun – Sursă pentru Dezvoltarea Spiritului Antreprenorial în Bazinul Mării Negre”, COMOARA, BSB-371, finanțat de Uniunea Europeană, prin Instrumentul European de Vecinătate, în cadrul Programului Operațional Comun ”Bazinul Mării Negre 2014-2020”.

În cadrul evenimentului au participat reprezentanți ai Partenerilor proiectului  – Consiliul Județean     Constanța, România, Asociația pentru Transfer Tehnologic și Inovații, Varna, Bulgaria, Administrația regiunii Enez, Turcia, Consiliul Raional Ungheni, Republica Moldova.

Pe parcursul evenimentului public, Partenerii proiectului au prezentat activitățile realizate și rezultatele obținute în perioada de implementare a proiectului, au făcut schimb de experiență și au întreprins vizite la obiectele reabilitate și amenajate în cadrul proiectului de către partenerii din Enez, Turcia.

Echipele de implementare a proiectului au fost menționate cu diplome de gratitudine pentru munca și eforturile depuse întru realizarea cu succes a proiectului.

Toti Partenerii de proiect au confirmat că obiectivul general al proiectului ” crearea şi dezvoltarea unei reţele de cooperare transfrontalieră, în vederea consolidării cooperării instituţionale între participanţi – autorităţile publice regionale şi locale şi organizaţii neguvernamentale, pentru a sprijini inovarea şi îmbunătățirea calităţii conştientizării publicului larg în comunităţile implicate în proiect privind valorificarea, conservarea şi promovarea siturilor arheologice şi patrimoniul cultural şi natural specific fiecărei regiuni” a fost atins și au lansat noi propuneri de parteneriate viitoare.

Mai multe informaţii privind desfăşurarea proiectului sunt publicate pe site-ul Consiliului Raional Ungheni – www.crungheni.md.

Acest material a fost produs cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conţinutul acestui material este responsabilitatea exclusivă a Consiliului Raional Ungheni şi nu poate fi luat în considerare pentru a reflecta punctele de vedere ale Uniunii Europene.