Vicepreședinta raionului dna Tatiana Lazar participă la evenimentul online de prezentare a Raportului bugetelor de tineret pentru anul 2019.

Evenimentul este parte a proiectului” Participarea tinerilor în eleborarea și monitorizarea bugetelor locale”, implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM), cu suportul financiar al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație. Scopul proiectului este de a consolida capacitățile părților interesate de la nivel local și național în procesul de elaborare și monitorizare a bugetelor locale.

În calitate de moderator a fost dna Mihaela Borcoi (CNTM), iar Igor Ciurea  (CNTM) a prezentat raportul bugetelor de tineret pentru anul 2019.

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului