Bugetul raional aprobat pentru anul 2016 la capitolul venituri și cheltuieli constituie 213929,3 mii lei.

La capitolul venituri,  în primul semestru curent față de prevederile pe anul 2016 au fost acumulate venituri totale în sumă de 100304,0 mii lei sau 46,5%. În I semestru 2016 s-au primit granturi în sumă de 751,9 mii lei din care au fost implementate 325,3 mii lei sau 43,3 %.

Trasferurile primite în cadrul bugetului public național pe I semestru al anului 2016 constituie 87831,4 mii lei sau 47,0 %.

Cauza principală a nefinanțării transferurilor  planificate, este neadoptarea de către Parlament a Legii  bugetului de stat pe anul 2016.

Bugetul raionului pe 6 luni ale anului 2016 a fost executat la partea de venituri în sumă de 172479,5 mii lei sau cu 47% față de prevederile planului precizat anual 367214,3 mii lei.

Partea de cheltuieli a fost executată în sumă de 140026,6 mii lei sau cu 47,7 % față de planul precizat anual 293785,4 mii lei.

Impozitele și taxele au fost acumulate în sumă de 28608,3 mii li sau 49,8 % de planul precizat anual.

Alte venituri au fost îndeplinite la nivel de 54,0 % din planul anual 17695,6 mii lei.

În I semestru 2016 s-au primit granturi în sumă de 1551,9 mii lei din care au fost implementate 325,3 mii lei sau 21,0%.

O incasare slabă în I semestru față de planul precizat anual se datorează: impozitului funciar pe terenurile cu altă destinație decît cea agrocolă – 29,5% din suma anuală, impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor  juridice – 30,6% din planul anual, taxei pentru prestare serviciilor de transport auto – 23,8 % din planul anual, taxei pentru parcare – 33,8 % din suma anuală a bugetului  local de nivelul I, a taxei pentru extragerea mineralelor utile – 16,9% din suma anuală a bugetului local de nivel II ș.a.

Făcînd o comparație cu perioada respectivă a anului trecut, se observă o majorare a incasărilor pe venituri.

Pe perioada semestrului I, conform declarațiilor persoanelor fizice în bugetul raionului, s-au incasat 907,0 mii lei.

Structura  funcțională a cheltuielilor bugetului raionului este rezultatul politicii bugetar-fiscale, care determină cheltuielile realizate în perioada respectivă: domeniul învățămîntului – 80,1 %; protecția socială – 11,4 %; serviciile de stat cu destinație  generală – 3,6 %; cultura, arta, sportul și activitatea pentru tineret – 3,6 %, serviciul în domeniul economiei – 0,5 %; ocrotirea sănătății – 0,4 %.

Cheltuielile bugetului raional pe perioada anului 2016 au fost executate în sumă totală de 98139,8 mii lei sau 45,2 %, față de 217106,3 mii lei prevăzuți în buget pentru anul 2016.

Transferurile primite în cadrul bugetului public național pe I semestru al anului 2016 constituie 133996,2 mii lei sau 47,7% din suma anuală.

La situația din 30 iunie 2016 soldul mijloacelor bugetare constituie – 19776,3 mii lei.