Agenția Proprietăți Publice informează despre expunerea la privatizare, în perioada 19-23 septembrie 2016, pe piața reglementată (Bursa de Valori) a valorilor mobiliare proprietate publică de stat din S.A. ”Autoservice din Pîrlița” (7,36 %), r-ul Ungheni, s. Pîrlița.

Comunicatul informativ a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 193-203 din 8 iulie 2016.