Anual, în ultima duminică a lunii septembrie sărbătorim Ziua economistului din Republica Moldova.

Cu acest frumos prilej, în numele meu personal şi al Consiliului raional Ungheni, exprim înaltele consideraţiuni şi mulţumiri tuturor angajaţilor din acest domeniu pentru contribuţia substanţială la dezvoltarea economiei raionului Ungheni.

Economia este domeniul care solicită logică, rigoare și corectitudine, și răsplătește pe deplin creativitatea și curiozitatea celor dedicați. Prin activitatea lor, Economiștii își aduc aportul incontestabil la impulsionarea progresului și construirea unui viitor mai bun pentru societate și țară.

Omagiem devotamentul şi profesionalismul de care daţi dovadă în activitatea cotidiană, vă apreciem pentru eforturile incontestabile, pe care le depuneţi neîncetat întru realizarea sarcinilor şi obiectivelor în domeniul în care activaţi şi suntem ferm convinşi că veţi depune şi în viitor toată străduinţa întru prosperarea economiei naţionale şi a sporirii bunăstării populaţiei.

În această zi consacrată profesiei noastre vă îndemn să privim spre viitor, intr-un climat de solidaritate si responsabilitate, specifice comunităţii economiştilor, care reprezintă una dintre cele mai importante verigi într-un stat prosper. Apreciez la justa valoare munca Dumneavoastră asiduă şi sînt ferm convins că veţi depune şi în viitor toate eforturile pentru dezvoltarea sectoarelor în care activaţi, contribuind la prosperarea economiei raionului Ungheni şi la sporirea bunăstării populaţiei.

Vă doresc stimaţi economişti mari realizări în plan profesional, împlinirea tuturor aspiraţiilor, sănătate, prosperitate şi bucurii în familiile Dumneavoastră.

 

Cu profund respect

Preşedintele raionului Ungheni            Ludmila GUZUN