Astăzi, 22 august 2019 a avut loc Forumul pedagogic raional, cu tematica „Impactul educației asupra calității vieții”.

În cadrul Forumului au fost consemnate rezultatele anului precedent, s-a desfășurat un dialog multidimensional, cu participarea a 5 grupuri reprezentative, la care participanții au venit cu soluții, propuneri, viziuni pentru reușita formării unui cetățean fericit în țara sa, moderator Dna Iulia Pancu, șefa Direcției Educație.

În acest context, Dna Olga Popa, sefă adjunct, Direcția Educație a prezentat  un Raport cu privire la  „Rezultatele  actului didactic. Concluzii și aspirații”; Dna Tatiana Lazar, specialist principal, Direcția Educație, a prezentat un Raport cu privire la „Educația nonformală–multiplicator al dezvoltării personale a elevului”.

Totodată a avut loc semnarea Acordului de colaborare, fiind un pas important pentru dezvoltarea relațiilor în domeniul educației, schimb de bune practici, acțiuni comune de formare continuă, de prietenie.

La Forum au participat:

  • Managerii instituţiilor de învăţământ școlare, preșcolare și extrașcolare;
  • Cadre didactice;
  • Părinți;
  • Elevi;
  • Reprezentanți ai administrației publice locale;
  • Parteneri educaționali;
  1. Invitați (Dna Liliana Nicolaescu-Onofrei, Ministra Educaţiei, Culturii și Cercetării a  Republicii Moldova, Dl Alexandru Ciuvaga, președintele raionului,  Dna Ludmila Guzun, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Dl Vladimir Guțu, decan, Universitatea de Stat din Moldova, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Dl Gheorghe Avornic, rectorul Universității de Studii Politice și Economice  Europene „Constantin Stere”, Dna Maria Vasiliev, conferențiar universitar, doctor în pedagogie, șefa Departamentului Formare Profesională Continuă, Universitatea Tehnică din Moldova, Dna Silvia Mustovici, șefa Direcției Generale Educație Orhei);
  • Reprezentanți ai mass-media.