16 primării din raionul Ungheni se vor înfrăţi cu 16 localităţi din judeţul Iaşi, România

Pe 8 octombrie, la Ungheni s-a desfăşurat Forumul Regional „Cooperare regională: noi parteneriate – noi oportunităţi”, organiyat de Consiliul raional Unghnei în parteneriat cu Asociaţia Euroregiunea Siret-Prut-Nistru.

La Forum au participat  reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, regionale şi locale, ai ambasadelor, mediului de afaceri, partenerii din România – judeţele Iaşi, Vaslui şi Arad,  Ukraina, Lituania şi Franţa.

În prima parte a evenimentului au avut loc întâlniri de lucru pe temele „Tendinţe actuale privind dezvoltarea relaţiilor de cooperare regională”, „Cooperare şi dezvoltare: bune practici şi oportunităţi pentru mediul privat” şi „Oportunităţi de cooperare cu mediul public din raionul Ungheni”.

„Forumul este o frumoasă tradiţie pentru consolidarea dialogului în domeniile public şi privat  la nivel naţional şi regional. Ediţia din acest an  este a VI la număr şi ne-am propus să transferăm accentul de pe mediul privat pe investiţii în sectorul public. Astăzi, relaţiile nostre de cooperare şi prietenie cu judeţil Iaşi vor deveni şi mai strînse prin semnarea celor 16 acorduri şi vom fi martorii unui moment istoric important de apropiere de marea familie europeană”, a declarat preşedinta raionului Ludmila Guzun.

În cadrul evenimentului au fost semnate scrisorile de intenţie pentru acordul de colaborare (înfrăţire) între 16 primării din raionul Ungheni (Corneşti, Boghenii Noi, Buciumeni, Cetîreni, Condrăteşti, Costuleni, Floriţoaia Veche, Hîrceşti, Măcăreşti, Măgurele, Manoileşti, Petreşti, Rădenii Vechi, Teşcureni, Unţeşti şi Valea Mare) şi tot atâtea localităţi din judeţul Iaşi, România, (Cozmeşti, Deleni, Dobrovăţ, Erbiceni, Grozeşti, Lespezi, Mogoşeşti-Siret, Moşna, Movileni, Plugari, Răchiteni, Sineşti, Sireţel, Ţuţora, Victoria, Voineşti).

„Aceste acorduri directe între localităţi pot să aducă mari beneficii cetăţenilor localităţilor prin aplicarea de proiecte directe, prin schimburi de elevi, schimburi de studenţi, de activităţi sociale”, a spus preşedintele judeţului Iaşi şi preşedintele Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, Maricel Popa.

Directorul General APAVITAL Iaşi, Ion Toma, a asigurat locuitorii raionului Ungheni  că sursa de apă potabilă nu va ma fi o problemă în viitorul apropiat, căci s-a propus dezvoltarea şi interconectarea reţelelor  întreprinderii Apă Vital Iaşi din România cu cele din raionul Ungheni.

În cadrul forumului  a fost lansată Platforma bilingvă  www.productungheni.md , care cuprinde informaţii privind producătorii locali, evenimentele organizate, pieţele din raion, publicaţii. Platforma este parte a  Planului de acţiune pentru anul 2016 al Programului de modernizare a pieţelor agroalimentare din raion  şi are drept scop promovarea producatorilor locali, facilitarea accesului la informaţie şi extinderea relaţiilor economice. Elaborarea şi  funcţionarea site-ului este asigurată de Secţia Economie şi Reforme.

Consiliul raional Ungheni aduce sincere mulţumiri organizatorilor şi partenerilor pentru efortul depus la buna desfăşurare a evenimentului  şi, implicit, sponsorilor pentru contribuţia adusă: SA „Ungheni Vin” – Nicolae Şova, SRL „Magirus” – Dionis Cojocaru, Administraţia ZEL „Ungheni – Business” – Natalia Iepuraş, SA „Ricomario” – Călin Ricu, SRL „Starnet” – Alexandru Machedon.