Proiectul de Reziliență Rurală (PRR), finanțat de Fondul Fiduciar al Programului de Adaptare a Micilor Producători (Fondul ASAP), implementate de către Unitatea Consolidata pentru Implementarea Proiectelor IFAD (UCIP IFAD), este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, prin promovarea accesului către o gamă largă de servicii financiare adecvate şi integrate.
O atenție deosebită în cadrul Proiectului este atribuită restabilirii învelișului vegetal natural și a productivității solului, care contribuie la creșterea rezilienței la schimbări climatice ale comunităților rurale, terenurilor agricole și ecosistemelor la nivel de peisaje agricole.
Perdelele forestiere au un rol polifuncţional, având efecte favorabile şi asupra temperaturii, umidității, solului şi culturilor agricole.
De asemenea, sunt surse de material lemnos, produse industriale şi alimentare (fructe, ciuperci, plante medicinale şi apicole etc.), ameliorează condiţiile de viaţă (prin purificarea aerul și îmblânzirea climei) şi ameliorează regimul apelor.
Beneficiarii de granturi:
În calitate de beneficiari ai granturilor de finanțare pentru înființarea/reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere/agrosilvice de protecție, vor fi Autoritățile Publice Locale (Primăriile)* din toate regiunile Moldovei, fiind acordată prioritate participanților care dețin perdele de protecție și necesită măsuri de reabilitare/înființare din regiunile de Sud și Centru ale țării.
Instituțiile de cercetări științifice, universitățile și colegiile (centrele de excelență) agricole, stațiunile tehnico-și didactico-experimentale înregistrate în mun.
Chișinău și Bălți sunt considerate eligibile doar în cazul când dețin terenuri agricole și desfășoară activitate în zone rurale.
*în cazul comunelor, fiecare sat în parte din cadrul acestei comune are dreptul să aplice individual la concursul privind solicitarea de grant, cu solicitare aparte.
Categoriile generale de investiții:
Destinația:
• Perdele forestiere de protecție – formate din unul sau mai multe rânduri de specii de arbori și arbuști amplasate la o anumită distanță unele față de altele și plantate împotriva vântului cu scopul de a proteja culturile agricole, solul, animalele etc.
• Fâșii riverane de protecție a apelor – formate din unul sau mai multe rânduri de arbori și arbuști, de-a lungul malului bazinelor de apă cu scopul de a preveni eroziunea solului.
• Plantații forestiere/agrosilvice de arbori și arbuști – plantate cu scopul de conservare, reîmpădurire, reabilitare a habitatelor naturale, paravânturi, restabilirea luncilor inundabile și zonelor umede, precum și pentru implementarea practicilor agrosilvopastorale.
Mărimea granturilor pe unitate de suprafață și limita per beneficiar:
• La înființarea perdelelor/plantațiilor forestiere/agrosilvice de protecție vor fi acordate granturi pentru acoperirea costurilor de înființare, conform proiectelor de execuție elaborate cu suportul UCIP IFAD, dar nu mai mult de 3000 dolari SUA per ha.
• La reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere/agrosilvice de protecție vor fi acordate granturi pentru acoperirea costurilor de reabilitare, conform proiectelor de execuție elaborate cu suportul UCIP IFAD, dar nu mai mult de 1300 dolari SUA per ha.
• Suprafața maximă înființată/reabilitată de perdele/plantații forestiere/agrosilvice de protecție per un beneficiar nu va depăși 10,0 ha.
• APL vor contribui financiar doar în cazul când costul lucrărilor pentru înființarea perdelelor/plantațiilor forestiere/agrosilvice de protecție vor fi mai mari de 3000 dolari SUA per ha, iar pentru reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere/agrosilvice de protecție vor fi mai mari de 1300 dolari SUA per ha.
Pentru a beneficia de aceste granturi Primăriile trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
• Să fie amplasate în zonele rurale ale Republicii Moldova, cu excepția orașelor Chișinău și Bălți*;
*Nu se referă la instituțiile de cercetări științifice, stațiunile tehnico- și didactico-experimentale
• Să dețină în proprietate perdele forestiere de protecție, care necesită măsuri de reabilitare sau să dețină terenuri pe care se intenționeze să înființeze perdele/plantații forestiere/agrosilvice de protecție.
• Să asigure paza și întreținerea calificată a perdelelor/plantațiilor forestiere/agrosilvice de protecție în următorii 3 ani după plantare.
• Beneficiarii care anterior au obținut grant din partea UCIP IFAD, pentru înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi s-au pentru înființarea/reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere/agrosilvice de protecție, nu sunt eligibili pentru finanțare.
Detalii privind:
• Lista documentelor de aplicare la concurs;
• Modul de participare la concurs;
• Condițiile de evaluare a cererilor de finanțare;
• Modul de finanțare, executare și supraveghere a lucrărilor de înființare/reabilitare a perdelelor forestiere de protecție.
Le găsiți accesând pagina UCIP IFAD, rubrica GRANTURI.
Condițiile de prezentare a cererilor:
Dosarul de aplicare, cu setul complet de documentele necesare pentru obținerea grantului, vor fi prezentate în plic sigilat, pe care se va scrie denumirea concursului de grant „Selectarea beneficiarilor pentru obținerea granturilor de finanțare la înființarea/reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere/agrosilvice de protecție”, numele și datele de contact ale solicitantului de grant, până la data limită de recepționare a cererilor și anume 06 august 2021, ora 17:00, la adresa: UCIP IFAD, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, bir. 1303, mun. Chișinău.
Pentru întrebări sau clarificări , contactați următoarea adresă: office@ucipifad.md sau la tel: 022 22 30 73.

 

Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului