În atenţia agenţilor economici din raion!

Consiliul raional Ungheni şi partenerii locali sînt în proces de organizare a tradiționalului eveniment – Concursul raional ,,Businessmanul Anului”. Chiar dacă anul acesta a fost umbrit de pandemia Covid-19, oricum succesele obținute de întreprinderile din raion trebuie  apreciate!

Astfel, Vă invităm să participaţi la Concursul raional ”Businessmanul Anului”.

Ajuns la a XIX-a ediţie, concursul reprezintă evenimentul de referinţă pentru mediul de afaceri în aprecierea performerilor anului. Participanţii la concurs vor fi evaluaţi în baza indicatorilor prezentaţi pe formulare-tip, în cadrul a 10 nominalizări: antreprenorii anului în sferele agricultură, industrie, construcţii, comerţ, prestări servicii, consultanţă, export, cei mai buni antreprenori din rîndul tinerilor şi femeilor, cele mai bune Gospodării Ţărăneşti. Din cauza situației pandemice cererile, formularele – tip și descrierea succintă a întreprinderii, vor fi transmise electronic în adresa Secției Economie și Reforme: der.ungheni@yahoo.com

Termenul-limită de aplicare: 10 septembrie 2020.

      Evenimentul de premiere va avea loc în luna septembrie, curent. Menționăm, că în acest an, intenționăm să transpunem multe activități în mediul digital, aducînd idei noi în desfășurarea acestei tradiții!

      Pentru informaţii suplimentare, Vă rugăm să contactaţi angajaţii Secţiei Economie şi Reforme la numerele de telefon:  023626435, 023623054.

Cererea de participare