Pe data de  26 noiembrie  2015, ora 10.00, în sala de Şedinţe, str. Naţională 11 , se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:

1.   Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2016 în prima lectură.

2.   Cu privire la organizarea şi desfăşurarea recrutării tinerilor născuţi în anul 2000.