Pe data de  14 mai  2015, ora 10.00, în sala de Şedinţe, str. Naţională 11 , se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:

1.     Cu privire la organizarea odihnei copiilor în sezonul estival 2015.

2.     Cu privire la aprobarea Strategiei privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi a raionului Ungheni.