Pe data de 22 mai 2014, ora 10ºº, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni, cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Cu privire la organizarea odihnei copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2014.

2. Cu privire la aprobarea planurilor geometrice ai terenurilor proprietate publică.