Pe data de 10 aprilie 2014, ora 10ºº, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional Ungheni, cu următoarea ordine de zi:  

 

  

1. Cu privire la stabilirea sarcinii de mobilizare.

2. Cu privire la transmiterea unităţii de transport.