Se convoacă, pe data de 23.08.2016 ora 10:00, şedinţa extraordinară a Consiliului raional Ungheni (str.Naţională, sala de şedinţe) cu următoarea ordine de zi:

1.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

2. Cu privire la desemnarea candidaturilor în Consiliul electoral de circumscripţie raională Ungheni