Pe data de  28 iulie   2016, ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:

1.    Cu privire la  execuţia bugetului raional pentru primul semestru al anului 2016.

2.     Despre modificarea Deciziei nr.9/17 din 26.11.2015 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2016 în a doua lectură.