Pe data de 14 aprilie 2016, ora 10:00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă ședința extraordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:

1.    Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de reparații și întreținere a drumurilor publice locale pe anul 2016.

2.    Cu privire la încheierea Memorandumului de colaborare între AO Keystone Human Services Internațional Moldova Association și Consiliul raional Ungheni.