Pe data de 01 decembrie 2016, ora 10:00, în sala de şedinţe, str. Naţională 11, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2017 în prima lectură.

2. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea recrutării tinerilor născuţi în anul 2001.