În contextul reparației și întreținerii drumurilor expres (M), naționale (R) și regionale (G) aflate în gestiunea Administrației de Stat a drumurilor, Guvernul RM a aprobat hotărârea HG nr.90 din 07.02.2024 cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2024 care poate fi accesat pe link-ul https://www.asd.md/programe/.

De asemenea, lista drumurilor publice din RM se regăsește în anexa la HG nr.1468 din 30.12.2016.

Mijloacele financiare planificate din fondului rutier pentru a.2024 constituie 1.635.946,3 mii lei , dintre care pentru întreținerea curenta a drumurilor publice naționale pe timp de vara 366.710,5 mii lei, iar pentru întreținerea curentă pe timp de iarnă 90.400,0 mii lei.

Pentru reparația drumurilor și construcțiilor inginerești în a.2024 se planifică din fondul rutier suma de 737.038,0 mii lei.

 Raionul Ungheni va beneficia din acest program de alocări pentru reparația drumului republican R16.1 (R16-frontiera cu România) km 0,00-1,29 în sumă de 18.500, 0 mii lei și drumului regional G90 Ungheni – Cetireni- Alexeevca km 0,00-km17,50 în sumă de 10.000,0 lei (ultima etapă).

Pentru detalii consultați linkul: https://www.asd.md/programe/