În perioada 24 martie – 31 martie 2023, s-au desfășurat 4 acțiuni de împădurire/reîmpădurire a zonelor expuse riscului de inundații și alunecări de teren din raionul Ungheni.

În realizarea acțiunilor date, au fost implicați reprezentanții IS Silva Centru Ungheni, Direcției Situații Excepționale Ungheni și Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei care au dat dovadă de receptivitate și implicare activă în prevenirea situațiilor de risc de dezastre naturale din albia rîiului Prut.

Vă reamintim că proiectul ”Îmbunătăţirea calităţii şi capabilităţii acţiunilor comune de urgenţă în zona transfrontalieră” 2 SOFT/4.2/146, este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun Romania – Republica Moldova 2014-2020.

Obiectivul general al acestuia este susținerea acțiunilor comune între România și Republica Moldova pentru prevenirea dezastrelor naturale și provocate de oameni prin: investiții în mijloace tehnice specifice și echipamente pentru intervenții de urgență în beneficiul Consiliului Raional Ungheni și, ulterior, Direcția Situații Excepționale Ungheni; acțiuni comune pentru prevenirea inundațiilor, protecția și împădurirea/reîmpadurirea albiilor rîurilor ce traversează aria de intervenție selectată; campanii și alte măsuri de educare și promovare a voluntariatului în rîndul populației pentru sporirea conștientizării importanței acțiunilor de prevenire.

Bugetul total al proiectului este 325000,00 Euro (≈6.998.225,0000 MLD), dintre care 90% sunt finanțate de către Uniunea Europeană, iar 10 % reprezintă cofinanțarea Partenerilor proiectului.

Pentru informații suplimentare, apelați +373 236 2 27 81, e-mail: crai_ungheni@yahoo.com