La 02 octombrie, curent, președintele raionului Dna Ludmila Guzun, împreună cu șeful Direcției asistență socială și protecție a familiei, Dnl Tudor Rădeanu, au mers în vizită la Centrul de plasament pentru persoane adulte și vârstnice din s.Sculeni, pentru a-i felicita pe vârstnici cu prilejul ,,Zilei Internaționale a Oamenilor în etate”.

Prin dans, cîntec și poezie, copilașii de la liceul din localitate, i-au emoționat pozitiv pe omagiați.