În data de 06 mai 2019, curent,  a avut loc Inaugurarea oficială a Centrului Multifuncțional ,,Dimitrie Gusti” din s.Cornova, raionul Ungheni.

La eveniment au participat oficialități ale raionului, reprezentanți vizați, cetățeni și elevi.

O atmosferă specială a fost creată datorită activităților artistice pe care le-au prezentat copii din localitate.

Menționez, că acest Proiect a fost realizat cu suportul financiar alocat de Guvernul Republicii Moldova și Consiliul raional Ungheni.